اخذ نمایندگی

اخذ نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی :

 1. توزیع کننده ( عمده فروش – خرده فروش )
 2. نمایندگی خدمات پس از فروش

عمده فروش :

این نمایندگی باید در قالب یک مجموعه حقوقی و با زیر مجموعه های معین باشد که باید دارای شرایط و ضوابط ذیل باشد .

 • سابقه فعالیت در زمینه تلکام
 • سابقه توزیع محصولات بصورت مویرگی
 • مجوز کسب
 • اوراق هویتی مدیر عامل یا صاحب کسب و کار
 • روزنامه رسمی (اولین و آخرین)
 • ضمانت نامه
 • تعهد نامه
 • کد اقتصادی
 • برگه مالیاتی
 • فضای مناسب

خرده فروش :

هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بتواند به تعهدات اپراتور عمل نماید ودر چهار چوب قوانین اپراتور در فضای مکانی مناسب و مشخص فعالیت داشته باشد.

نمایندگی خدمات پس از فروش :

این نمایندگی شامل دفاتر خدمات ارتباطی و پیشخوان دولت می باشد که باید دارای شرایط و ضوابط ذیل باشند

 • مجوز کسب دفتر خدمات ارتباطی و یا پیشخوان دولت
 • سند مالکیت ویا اجاره نامه معتبر
 • نیروی انسانی اختصاصی
 • موقعیت مکانی مناسب
 • فضایی اختصاصی جهت تبلیغات
 • ضمانت
 • سابقه فعالیت در زمینه تلکام

تکمیل فرم اخذ نمایندگی