رگولاتور ارتباطات به ۸ شرکت دیگر مجوز MVNO داد

تعداد موافقت‌نامه‌های اصولی صادر شده برای متقاضیان اپراتورهای مجازی تلفن همراه افزایش یافت. در چارچوب صدور پروانه در حوزه اپراتورهای مجازی تلفن همراه در آخرین روزهای اسفند 93 با هدف افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشترکان خاص و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار  موبایل کشور تصویب شد و با گذشت[…]

خطری در کمین پروانه های MVNO

خطری در کمین پروانه های MVNO

خطری در کمین پروانه های MVNO مقررات حاکم بر دریافت پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه اسفند ماه دو سال گذشته توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر و براساس آن تعریف شد که اپراتور مجازی موبایل یا به اختصار MVNO، اپراتوری است که مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن ‌همراه از اپراتور میزبان[…]

پروانه اپراتور مجازی

اعطای موافقتنامه پروانه اپراتور مجازی به 6 شرکت

اعطای موافقتنامه پروانه اپراتور مجازی به 6 شرکت اعطای موافقتنامه پروانه اپراتور مجازی به 6 شرکت اعطای پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) با مصوبه ۲۱۰ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در واپسين روزهای اسفند ۹۳ كليد خورد. به گزارش سازمان تنظیم مقررات هدف از انجام این کار افزايش رقابت، افزايش كيفيت و پوشش نيازهای  مشتركان[…]