تیم اجرایی در شرکت کیش سل پارس

تیم اجرایی در شرکت کیش سل پارس

اکبر قهری

گروه مشاورین

لعبت یزدانفر

امیر اهرابی

رضا دلاور

جواد خسرو آبادی

لیلا عبادیان

مجید غلامی

صبا صراف