چشم انداز شرکت کیش سل پارس

چشم انداز ما

در راستای بهره وری از توان بالای فارغ التحصیل های ایرانی و همچنین استفاده بهینه از سرمایه های داخلی و خارجی این شرکت قصد دارد در آینده ایی نزدیک به عنوان بزرگترین اپراتور MVNO و SERVCO در منطقه خاور میانه مطرح گردد.